Mbështetje në internet

Ne jemi në gjendje t'ju mbështesim në zgjidhjen e çdo problemi nëpërmjet video-telefonatës 24*7, ne kemi një ekip të caktuar posaçërisht për mbështetjen në thirrje, i cili mbështet klientët në të gjithë globin nga zyra jonë qendrore.Ekipi ynë profesional ndjek teknologjinë e dëshiruar për të zgjidhur problemet.

service

Instalimi

Ne ofrojmë instalimin dhe trajnimin e plotë për operatorin në mënyrë që të kuptojnë shumë mirë sistemin e sigurisë. Regjistruam një udhëzim video për klientët'referencë gjithashtu.Inxhinieri ynë i specializuar është në gjendje të instalojë.Kur produkti të arrijë në pragun tuaj brenda një periudhe dyditore, tekniku ynë do të jetë në vendin tuaj për të bërë instalimin.

install

Trajnimi

Oferta falas trajnim teknik për operatorët dhe klientët tanë, Ne shkojmë rregullisht te klientët jashtë shtetit'zyra dhe projekti faqe për të ofruar lehtësira trajnimi falas dhe duke i edukuar ata për sigurinëpajisjetë vinçave.Ky trajnim u jep atyre trajnime praktike dhe prezantim të plotë praktik për kuptim më të mirë.

Service-TRain